Ta kontakt


Ditt navn: 
E-postadresse:    Send en kopi til denne adressen
Gjenta e-postadresse: 
Emne:  Dokumenter: Skattematrikkelen 1647 - Bind XI Hordaland side 70-71
Kommentarer: