Del Skriv ut Legg til bokmerke

Historier

» Vis alle     1 2 3 4 5 ... 76» Neste»     » Lysbildefremvisning

1712 Dend 29 Novembr: Høsteting paa Helvig for Qvindheretz skibredes Almue

Tingboka er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Ættehistorisk Institutt
Tingbok nr. I. A. 30 1711-1713 for Sunnhordland
Året 1712
http://xml.arkivverket.no/tingboker/tb12001712sh.htm
(2015-01-21)

1712: 123

Dend 29 Novembr: blef holden almindelig Høsteting paa Helvig for Qvindheretz skibredes Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Iver Helvigen  med eftterskrefne Lougrett, Knud Grødstøll, Lars Unnerem, Niels ibd:  Knud Bielland, Harald Kaldestad  Olle Haavig, Askild Unnerem og Johanes Tvett, sambt Almue fleere som tinget søgte,

Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

publiceret de Kongl: brefve og Forordninger som for hen findes indført,

Publiceret dend satte Capitels Taxt for indverende aar  dat: 11 Novembr: 1712.

Publiceret de Høye Herrers af Krigs Cassen Deputerede  deris skrifvelse till HøyEdle og Welbr: Hr: Stifttbefallings Mand Undal angaaende Krigstyren, dat: Aggershuus dend 4 Novembr: 1712:

Publiceret Fridrick Andersens udstede bøxselseddel till hans broder Anders Andersen Helvig paa 2 pd: og 17 Mrk: Sm: i gaarden Helvig  dat: 16: Novembr: Ao: 1712:

Publiceret Sare  Sal: Hr: Petter Hendriksens  {till} hendes udstede bøxselseddel till Lars Nielsen paa 3 Spand Sm: og ¾ Hud i dend gaard Bielland, dat: 3 Junij 1712:

Publiceret Hans Andersen Brose boende paa Aarvig udj Fielbergs Prestegield hans udgifne skiøde {till Iver Andersen Helvig} paa 1 Løb og 1 ½ Spand Sm: med bøxsel i dend gaard Møcklebust i Uskedallen  og Ifver Anders: selger i sam/m/e gaard ½ L: og 9 Mrk: Sm: med bøxsel, det alt sam/m/en till Søren Rickersen og hans Hustru Engell Ols datter hans part for gaardens slette tilstand skyld og for dend 2 aar har ligget øde  i mod penge 18 rdr: 12 s:  dat: 8 Januarj 1712:


Publiceret BisCopen Mag: Niels Smeds udstede bøxsel seddel till Olle Knudsen paa 1 ½ Løber Smør i Lectorietz gaard Unnerem  dat: 5 Maij 1712

Eier av original/KildeDigitalarkivet
Linket tilEnghild Olsdtr Haugland; Anders Andersen Helvik; Iver Andersen Helvik; Lensmann Søren Richardsen Musland-Myklebust; Johannes Jonsen Tveit; Lars Hansen Undarheim, f. Eidsvik

» Vis alle     1 2 3 4 5 ... 76» Neste»     » Lysbildefremvisning